За Нас

EcoWash е водеща фирма в сферата на професионално екологично почистване на автомобилната индустрия и грижи в най-модерните практики и технологии. Продуктите, които използваме отговарят изцяло на "Proposition Калифорния 65", което е в сила от 1986 г. за насърчаване на чиста питейна вода и токсични вещества. Потребителските продукти попаднали в почвата я отравят и в следствие предизвикват рак и вродени дефекти.

Ние се стремим постоянно да образоваме потребителите за отговорно и устойчиво автомобилно почистване и миене. Традиционните автомивки използват до 150 литра за измиването на 1 автомобил. Oттичането на използваната вода отравя подпочвените води, което води до глобално замърсяване. НИЕ използваме по-малко от 1 литър НЕзамърсяващ препарат.

Нашата фирма предлага специална линия "Earth-friendly"- запазваща природата почистващи препарати. Те са разработени от мощни съставки, извлечени от био-възобновяеми източници, като соя, царевица, палмово масло и други.

Ние предлагаме пълната гама препарати за безводно почистване на автомобили и автомобилни детайли. Функцията на нашия БЕЗводен продукт е бързо, безопасно и лесно почистване. Всички наши продукти са нетоксични, биоразградими и без фосфати. Целта ни е да запазим природните и водните ресурси. Едновременно пазим околната среда, здравето на човека и автомобила Ви от опасните битови замърсявания.